Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Jätehuollon kustannukset voivat muodostaa merkittävän kuluerän yrityksille. Tämän UKK:n tarkoituksena on käsitellä jätehuollon optimointiin liittyviä kysymyksiä.

Aihekategoria: Säästösuunnitelma

Jätehuollon säästösuunnitelman toteuttaminen voi parantaa yrityksen kustannustehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja mainetta sekä auttaa yritystä saavuttamaan ympäristötavoitteensa.

Jätehuollon säästösuunnitelman avulla yritys voi osoittaa ympäristövastuunsa tunnistamalla ja toteuttamalla toimenpiteitä jätehuollon kustannusten ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Jätehuollon säästösuunnitelma voi sisältää esimerkiksi kierrätyksen tehostamista, jätteen vähentämistä, lajittelun parantamista ja uusien, ympäristöystävällisempien toimintatapojen käyttöönottoa.

Jätehuollon säästösuunnitelma on strategia, joka auttaa tunnistamaan kustannus- ja ympäristökuormitussäästöjen alueet ja kehittämään uusia toimintamalleja. Säästösuunnitelman avulla määritetään saatavilla olevat vuosisäästöt ja ympäristöhyötyjen vaikutukset.

Aihekategoria: Tarjouspyyntöjen laatiminen

Jätehuollon palvelut olisi hyvä kilpailuttaa säännöllisesti, esimerkiksi 2–3 vuoden välein, jotta varmistetaan niiden kustannustehokkuus ja palvelun laadun säilyminen.

Palvelun laatua, paikkakuntakohtaisuutta ja vertailukelpoisuutta arvioidaan vertaamalla kustannuksia, palvelun laajuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä tarkastelemalla yhtiöiden kokemusta, referenssejä ja mainetta alalla.

Oikein kohdennettujen tarjouspyyntöjen laatiminen mahdollistaa tasavertaisen kilpailuttamisen ja parhaiden jätehuoltotarjousten valinnan, jolloin varmistetaan suunnitellut vuosisäästöt.

Aihekategoria: Sopimusten laadinta

Jätehuollon tarpeiden muuttuessa yrityksen kannattaa ottaa meihin yhteyttä. Muutoksen keräystarpeen mukaan pohjataan kustannustehokkain ja toimivin keräysratkaisu, johon pyydetään palvelua täydentävä tarjous. Tämän jälkeen neuvotellaan muutoksen käyttöönotto sopimukseen, ja tarvittaessa tehdään lisäsopimus tai päivitetään nykyinen sopimus uusien tarpeiden mukaiseksi.

Jätehuollon sopimusten laadinnassa tulisi huomioida mm. palvelun laajuus, vastuunjakoa koskevat määräykset, hinnankorjaukset, sopimuksen kesto ja mahdolliset erityisehdot, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen tai lajittelun vaatimuksiin.

Jätehuoltosopimusta tulisi päivittää säännöllisesti,  jotta se pysyy ajantasaisena ja vastaa muuttuvia olosuhteita.

Uusien tai päivitettyjen sopimusten laatiminen varmistaa, että jätehuollon hinnankorjaukset perustuvat arvioituihin vuosisäästöihin ja tuovat toivottuja kustannussäästöjä.

Aihekategoria: Ohjaaminen ja valvonta

Jätehuollon palveluntarjoajan toimintaa ohjataan sopimuksen mukaisesti asettamalla selkeät tavoitteet, laatuvaatimukset ja suoritusvelvoitteet. Sopimuksessa voidaan määritellä myös yhteistyö- ja tiedonvaihtomenettelyt, joiden avulla palveluntarjoajan toimintaa voidaan ohjata ja kehittää jatkuvasti.

Jätehuollon sopimuksiin sisällytetään usein ehdot sopimuksen noudattamisesta. Sopimuksen rikkomisen tai poikkeamisen tilanteessa, velvoitetaan sopimuksesta poikkeavien kasvaneiden kustannusten sekä sopimuksenmukaisten hinnoittelujen ja toimintaohjeiden takaisin palauttaminen.

Jätehuollon ohjauksen ja valvonnan tarkasteluväli riippuu sopimuksen sisällöstä ja sopijapuolten tarpeista. Yleensä ohjausta ja valvontaa tarkastellaan vuosittain, mutta se voi olla tarpeen tehdä useammin esimerkiksi suurissa hankkeissa tai erityistilanteissa.

Jätehuollon ohjaaminen ja valvonta varmistetaan sopimuksissa määrittelemällä tarkasti palveluntarjoajan vastuut, velvoitteet ja seurattavat mittarit. Lisäksi sopimuksiin voidaan sisällyttää tietoja tarkastuksista, raportoinnista ja sanktioista, mikäli palveluntarjoaja ei täytä sopimuksen ehtoja.