Säästöä jätehuollon kustannuksista

Jätekonsultointi Sawa Oy tarjoaa puolueetonta asiantuntijapalvelua teollisuus-, liikeyritys- ja kiinteistöyhtiöille sopimusasioissa liittyen palveluiden ja keräyskaluston hankintoihin avaimet käteen-palvelumallilla.

SAWA = säästöjä kustannuksiin +
vähennystä ympäristökuormitukseen

Tehtävänämme on selvittää, kilpailuttaa ja tuoda esiin parhaat kustannusvaihtoehdot, keräysmenetelmät ja toimijat alalla ja alueella, jotta voitte tehdä oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme optimaaliset jätehuollon ratkaisut, jotka ovat taloudellisesti kestäviä ja ympäristöystävällisiä.

Jätehuolto ei ole aina vain kustannuskysymys

Jätehuollon kustannusrakenteen tarkka analysointi voi tuoda esiin mahdollisia tuottomahdollisuuksia. Tehokas jätehuolto edesauttaa liiketoiminnan kannattavuuden kasvua samalla, kun se vähentää ympäristökuormituksen vaikutuksia.

Asiakkaidemme kustannussäästöt ovat olleet vähintään 30–50 %

Asiakkaidemme kommentteja palvelustamme

Katso asiakaskyselymme tulokset
Jätekonsultointi Sawa Oy:n toimintamalli

Jätehuollon nelivaiheinen tehostamisprosessi

 • 1. vaihe

  Säästösuunnitelma

  Laaditaan nykyisen jätehuollon pohjalta tehokkaampi jätehuoltosuunnitelma ja arvioidaan vuosisäästöt.

 • 2. vaihe

  Kilpailutus ja tarjousten vertailu

  Todennetaan vuosisäästöt asiakaskohtaisilla tutkituilla jätehuoltotarjouksilla.

 • 3. vaihe

  Sopimusten laatiminen

  Varmistetaan jätehuollon hinnankorjaukset vuosisäästöihin perustuen uusilla/päivitetyillä ja tarkennetuilla sopimuksilla.

 • 4. vaihe

  Ohjaaminen ja valvonta

  Toteutetaan kustannuskorjaukset ohjaamalla ja valvomalla niiden käyttöönottoa kohteissa.