Kooste asiakaskyselymme tuloksista

Asiakaskysely on tehty alkuvuonna 2023 ja siihen osallistui kaksikymmentä vastaajaa eri yrityksistä.

 • Kuinka ammattitaitoinen ja asiantunteva yrityksemme mielestänne on?

  • Erittäin hyvä – 90%
  • Hyvä – 10%
  • Keskinkertainen – 0%
  • Välttävä – 0%
  • Huono – 0%
 • Kuinka sujuvana koette yrityksemme palvelujen käytön?

  • Erittäin sujuvana – 85%
  • Hyvänä – 15%
  • Keskinkertaisena – 0%
  • Keskinkertaisena – 0%
  • Huonona – 0%
 • Miten koette yrityksemme ymmärtävän yrityksenne tarpeita?

  • Erittäin hyvin – 80%
  • Hyvin – 20%
  • Keskinkertaisesti – 0%
  • Välttävästi – 0%
  • Huonosti – 0%
 • Kuinka tyytyväisiä olette palvelumme tuomaan lopputulokseen?

  • Erittäin tyytyväinen – 65%
  • Hyvin tyytyväinen – 35%
  • Jonkin verran tyytyväinen – 0%
  • Ei tyytyväisiä eikä tyytymättömiä – 0%
  • Jonkin verran tyytymättömiä – 0%
  • Tyytymätön tulokseen – 0%
  • Erittäin pettynyt tulokseen – 0%