Nelivaiheinen optimointiprosessi

Jätehuollon kustannuksia voidaan pienentää huomattavasti käsittelemällä jätehuoltoa kokonaisvaltaisesti.

Optimointiprosessilla säästöjä ja ekotehokkuutta

Vaikka pelkkä jätehuoltoyritysten kilpailuttaminen saattaakin usein tuoda kustannussäästöjä, on säästöpotentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen kannalta entistä olennaisempaa panostaa koko jätehuollon toiminnan tehostamiseen, nykyisten menetelmien parantamiseen sekä uusien ja entistä tehokkaampien ratkaisujen kehittämiseen.

Jätehuollon optimointia on myös hyvä arvioida vähintään kerran vuodessa, sillä säädösten muutokset, uudet ideat ja näkemykset jätteen ja uudelleenkäytettävän materiaalin määrittelyssä vaikuttavat merkittävästi sekä toimintaan että kustannuksiin.

Jätehuollon kustannussäästöillä on merkittävä vaikutus myös ympäristöön. Esimerkiksi jätteiden tyhjennysvälien pidentämisellä voidaan vähentää CO2-päästöjä, koska jätekuljetusten määrä ja polttoaineenkulutus pienenevät. Näin ollen jätehuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen eivät ainoastaan tuota taloudellisia hyötyjä, vaan ne myös parantavat ympäristön hyvinvointia.

Nelivaiheinen prosessi

Jätekonsultointi Sawa Oy:n jätehuollon optimointiprosessi

 • 1. vaihe

  Säästösuunnitelma

  Ensimmäinen vaihe prosessissa on säästösuunnitelman laatiminen. Tämä sisältää nykyisen jätehuollon kartoituksen ja säästöjen arvioinnin. Jätehuollon nykytila selvitetään, ja sen perusteella laaditaan suunnitelma, joka kattaa jätehuollon eri osa-alueet. Säästösuunnitelmassa määritellään myös tavoitteet ja mittarit, joilla varmistetaan säästöjen toteutuminen. Suunnitelmassa arvioidaan myös vuosisäästöt, jotka ovat seuraavan vaiheen lähtökohta.

 • 2. vaihe

  Kilpailutus ja tarjousten vertailu

  Toinen vaihe sisältää tutkittujen jätehuoltotarjousten vertailun ja todennuksen vuosisäästöistä. Tarjouksia pyydetään eri jätehuoltopalveluntarjoajilta ja niiden sisältöjä vertaillaan tarkasti. Tarjouksia vertaillessa huomioidaan eri palveluntarjoajien hintojen lisäksi myös palveluiden laatu ja saatavuus.

 • 3. vaihe

  Sopimusten laatiminen

  Kolmas vaihe sisältää uusien tai päivitettyjen sopimusten laatimisen. Sopimuksissa varmistetaan, että jätehuollon hinnankorjaukset perustuvat vuosisäästöihin. Tämä varmistaa sen, että säästöjä syntyy koko sopimuskauden ajan. Uudet tai päivitetyt sopimukset laaditaan huomioiden tarkasti valittu tarjous ja sen mukaiset ehdot.

 • 4. vaihe

  Ohjaaminen ja valvonta

  Kolmas vaihe sisältää uusien tai päivitettyjen sopimusten laatimisen. Sopimuksissa varmistetaan, että jätehuollon hinnankorjaukset perustuvat vuosisäästöihin. Tämä varmistaa sen, että säästöjä syntyy koko sopimuskauden ajan. Uudet tai päivitetyt sopimukset laaditaan huomioiden tarkasti valittu tarjous ja sen mukaiset ehdot.