Yrityksen palvelujen käyttö on sujuvaa. Kulukorjaus onnistui hyvin. Säästöjä löytyi, vaikka olimme itsekin pyrkineet edullisempaan toimintatapaan. Palvelun toteutus saatiin hoidettua todella vähäisellä omalla panoksella. Palvelu on tilaajalle vaivaton ja ”ilmainen”. Palvelun avulla saatiin jäteasioihin kustannustehokas ja kenties hieman ”vihreämpi” toimintamalli.

Broman Group Oy / Juha Rönkkö, Rakennuttajapäällikkö

Jätekonsultointi Sawa Oy:n ammattitaito ja asiantuntemus on hyvää. Säästökorjaukset toteutuivat sopimuksen mukaisesti eivätkä vieneet meidän omaa aikaamme kohtuuttomasti. Suosittelen vilpittömästi asiantuntijaa.

Munkkisaaren Yritystalo Oy / Jorma Kettunen, Toimitusjohtaja

Kulukorjaus toteutui erittäin hyvin ja aikaansaadut säästöt ovat tuntuvia. Parasta on, että säästöt eivät ole kertaluontoisia vaan säästöä syntyy koko ajan tästä eteenpäin. Palvelun toteutus ei vaatinut tai sitonut tilaajan aikaa nimeksikään. Usein jätehuollon tilanne on vain ajautunut johonkin toimintatapaan ja siitä syntyvä kustannus hyväksytään lähes poikkeuksitta. Kulukorjauksessa huomioidaan keräystapa, kuljetus ja loppukäyttäjä. Kilpailuttamalla nämä erikseen ja tuntemalla alan kustannustaso saadaan lopputuloksia, joita on vaikea uskoa todeksi. Oikein toteutettuna kustannussäästöt ovat huikeita. Kiitos niistä.

Rocla Oy / Kimmo Kopakkala, Kiinteistöpäällikkö

Jätekonsultointi Sawa Oy on erittäin ammattitaitoinen ja asiantunteva. Kulukorjaus toteutui hyvin eikä vaatinut paljoa omaa aikaa. Saimme varsin huomattavia säästöjä. Suosittelen Jätekonsultointi Sawan palveluja muille erittäin mielelläni.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia / Timo Vasa, Rakennuttajapäällikkö

Olemme erittäin tyytyväisiä palvelun tuomaan lopputulokseen. Jätekonsultointi Sawa Oy ottaa kokonaisvaltaisesti vastuun prosessista. Sawa ohjeistaa henkilökunnan ja jättää hyvät dokumentit, jotta uusien yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan toimia jatkossa ilman ongelmia. Hyvä konsepti.

Autosalpa Oy / Jukka Siren, Rahoitusjohtaja