Jätekonsultointi Sawa Oy tarjoaa puolueetonta asiantuntijapalvelua teollisuus-, liikeyritys- ja kiinteistöyhtiöille jätehuoltopalvelujen käytön kaikissa sopimusasioissa.

Tehtävässä selvitämme ja tuomme tiedoksenne alan sekä alueen parhaat jätehuollon kustannusvaihtoehdot, keräysmenetelmät sekä jätehuoltopalvelujen toimijat.

Teemme tarkennukset tarvitsemiinne jätehuollon palvelusopimustehtäviin. Suunnittelemme ja toteutamme pysyviä säästöjä tuovat korjaukset jätehuoltosopimusten päivityksillä tai uusimisilla. Samalla kehitämme keräystoimintaa helpommaksi.

Toimimme etujanne tavoitellen, kun teemme vertailuja sekä valintaesityksiä käytettävissä olevista jätehuollon vaihtoehdoista.

Selvitämme teollisuuden vastaanottajilta sekä jätekuljetustoimijoilta eri vaihtoehtoja ristiin kilpailuttamalla. Tällöin löydämme tarvittaville keräyksille parhaiten sopivat ja taloudellisimmat menetelmät. Teemme laskentaselvitykset, joilla todennetaan parhaat jätehuollon muutosratkaisut, jotka ovat toteutettavissa jätehuoltosopimusten päivityksin tai uusimisin.

Toteutamme avaimet käteen mallilla hyväksymänne korjaukset.

Aluksi kokoamme nykyisen jätehuoltotilanteenne kustannustekijät, joita vertaamme toimialueen palveluiden hintatasoon ja toimintamalleihin. Tämän selvityksen perusteella esitämme Teille käyttämäänne jätehuoltopalveluun löytyvät kustannusten korjauskeinot. Tilanneselvitys ja korjaussuunnitelma toteutetaan hiljaisena selvitystyönä, jolloin saatte tiedon käytettävistä säästön suuruuksista ja keinoista.

Toteutamme valitsemanne korjauskeinot avaimet käteen-mallilla sopimusteknisesti käyttövalmiiksi.

Vahvistettuanne korjausmuutoksen aloitetaan uuden mallin mukainen jätehuollon toiminta.

Kokemuksemme mukaan jo tekemiemme korjausten kustannussäästöt ovat olleet asiakkaillamme yleisesti yli 30%.

Kokoamme kaikki vaihtoehtoiset toimintamallit materiaalien keräyksistä sekä kuljetuksista, joista selviää eri vaihtoehtojen käyttökustannukset, CO2-ympäristökuormitukset, tilan ja työajan tarpeet huomioimalla työ- ja paloturvallisuusasiat. Selvityksen perusteella esittelemme sekä suosittelemme parhaat keinot taloudellisen ja tehokkaan jätekeräyksen toteuttamiseksi.

Näistä voitte valita Teille sopivimman vaihtoehdon, johon teemme avaimet käteen-mallilla valmiin keräyspäivityksen.